Kadra

Monika Wysocka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie przedszkolne

Wychowawca Oddział Przedszkolny O/2