Kadra

Katarzyna Stańczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Wychowanie przedszkolne

Wychowawca Oddział przedszkolny O/1