Kadra

Monika Miganowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski

Wychowawca klasy VI