Kadra

Dorota Pawlak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Bibliotekarz

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Historia i społeczeństwo, Plastyka

Wychowawca kl. II i V